Truyện cười hay: Cách giảm cân cho máy tính

Mẹ bảo:

– Ngày mai chúng ta sẽ chuyển máy vi tính lên tầng 2, nhưng phải chờ bố con về chứ mẹ không khiêng nổi.

Con:

– Nếu vậy con nghĩ chúng ta nên xóa hết các chương trình trong máy tính đi thì máy tính sẽ nhẹ hơn và chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn khi vận chuyển.

Mẹ: !?

Xem thêm